خـط ویـژه،بدون کد تماس رایگان بگیرید!

دامنه انتخابی خود را در کادر زیر بررسی نمایید.

نام دامنه را به صورت انگلیسی وارد نمایید.​

loading
لطفا نام دامنه را وارد نمایید.
لطفا تأیید کنید که شما یک ربات نیستید.

تعرفه خدمات ثبت و تمدید دامنه ساوالان هاست (میزان تخفیف برای ثبت دامنه قابل بررسی است)

کلیه قیمت ها مدت 1 ساله و به تومان محاسبه و بروز شده اند.

پیشوندثبتتمدیدانتقالتخفیف ویژهاطلاعات تخفیفنکات ضروری
.com739,200739,200739,2000
.net947,100947,100947,1000
.ir25,40026,50025,40005 ساله 75900 تومانبعضی از دامنه ها نیاز به ارائه کارت ملی دارند.
.id.ir26,50026,50026,50005 ساله 81600 توماندارای شرایط خاص فقط اشخاص حقیقی
.co.ir29,00029,00029,0000دارای شرایط خاص فقط اشخاص حقوقی
.info1,540,0001,540,0001,540,0000
.org1,001,0001,001,0001,001,0000
.co2,002,0002,002,0002,002,0000
.online2,410,1002,410,1002,410,1000
.biz1,224,3001,224,3001,224,3000
.my3,542,0003,542,0003,542,0000
.link770,000770,000770,0000
.help1,925,0001,925,0001,925,0000
.pro1,455,3001,455,3001,455,3000دارای شرایط خاص ، ممکن است نیاز به مدرک ترجمه شده فنی و یا دانشگاهی باشد.
.one3,372,6003,372,6003,372,6000
.shop2,179,1002,179,1002,179,1000
.blog1,925,0001,925,0001,925,0000
.app1,270,5001,270,5001,270,5000
.land2,217,6002,217,6002,217,6000
.academy2,410,1002,410,1002,410,1000
.center1,447,6001,447,6001,447,6000
.store3,634,4003,634,4003,634,4000
.art1,771,0001,771,0001,771,0000
.ceo8,085,0008,085,0008,085,0000
.bio4,566,1004,566,1004,566,1000
.fun2,233,0002,233,0002,233,0000
.fit2,510,2002,510,2002,510,2000
.fan2,887,5002,887,5002,887,5000
.men408,100408,100408,1000
.tv2,440,9002,440,9002,440,9000
.top2,417,8002,417,8002,417,8000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.shopping1,378,3001,378,3001,378,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.world3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.site2,109,8002,109,8002,109,8000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.best1,655,5001,655,5001,655,5000
.market2,417,8002,417,8002,417,8000
.marketing3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.digital2,363,9002,363,9002,363,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.business754,600754,600754,6000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.media1,024,1001,024,1001,024,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.travel1,201,2001,201,2001,201,2000
.club1,155,0001,155,0001,155,0000
.network3,257,1003,257,1003,257,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.game36,089,90036,089,90036,089,9000
.sale1,024,1001,024,1001,024,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.click808,500808,500808,5000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.email1,555,4001,555,4001,555,4000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.gold2,179,1002,179,1002,179,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.film7,553,7007,553,7007,553,7000
.gallery1,655,5001,655,5001,655,5000
.audio12,058,20012,058,20012,058,2000
.technology3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.management1,555,4001,555,4001,555,4000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.rest2,818,2002,818,2002,818,2000
.run1,285,9001,285,9001,285,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.company754,600754,600754,6000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.group3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.team3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.today1,555,4001,555,4001,555,4000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.chat2,179,1002,179,1002,179,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.family1,824,9001,824,9001,824,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.fans877,800877,800877,8000
.salon1,470,7001,470,7001,470,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.space1,586,2001,586,2001,586,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.name885,500885,500885,5000
.plus3,703,7003,703,7003,703,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.pink1,470,7001,470,7001,470,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.menu3,041,5003,041,5003,041,5000
.fund2,179,1002,179,1002,179,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.asia1,147,3001,147,3001,147,3000
.style1,555,4001,555,4001,555,4000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.life3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.tech3,696,0003,696,0003,696,0000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.press5,497,8005,497,8005,497,8000
.services2,179,1002,179,1002,179,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.money1,824,9001,824,9001,824,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.photo2,417,8002,417,8002,417,8000
.live2,179,1002,179,1002,179,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.xyz908,600908,600908,6000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.international1,470,7001,470,7001,470,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.luxury3,126,2003,126,2003,126,2000
.camp3,703,7003,703,7003,703,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.house3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.moda2,363,9002,363,9002,363,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.repair2,179,1002,179,1002,179,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.yoga3,087,7003,087,7003,087,7000
.bingo3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.eu1,162,7001,162,7001,162,7000نیاز به آدرس معتبر اتحادیه اروپا با پشتیبانی هماهنگ نمایید.
.us939,400939,400939,4000
.cz808,500808,500808,5000
.ae3,311,0003,311,0003,311,0000
.coach3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.restaurant1,470,7001,470,7001,470,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.ca1,024,1001,024,1001,024,1000
.clinic3,611,3003,611,3003,611,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.cash2,179,1002,179,1002,179,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.pw1,878,8001,878,8001,878,8000
.dentist4,288,9004,288,9004,288,9000
.as11,611,60011,611,60011,611,6000
.ag7,353,5007,353,5007,353,5000
.af7,507,5007,507,5007,507,5000
.global2,179,1002,179,1002,179,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.black4,150,3004,150,3004,150,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.ac.ir18,00018,00018,0000دارای شرایط خاص برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارای مجوز رسمی
.sch.ir18,00018,00018,0000دارای شرایط خاص برای مدارس و آموزشگاه های دارای مجوز رسمی
.net.ir1,386,000,0001,386,000,0001,386,000,0000دارای شرایط خاص فقط اشخاص حقوقی
.org.ir18,00018,00018,0000دارای شرایط خاص برای سازمان های معتبر

میزبانی وب

 • هـاست لینوکس پرایم
 • هـاست لینوکس پلاس
 • هـاست مخصوص وردپرس

نمایندگی وب

 • نمایندگی لینوکس سی پنل
 • نمایندگی لینوکس دایرکت ادمین

خدمات دامنه

 • ثبت دامنه
 • انتقال دامنه

خدمات سرور

 • سرور اختصاصی
 • سرور مجازی

تماس با ما

 • تماس با ما
 • قوانین و مقررات

تهران، میرزای شیرازی، خیابان لیلیت تریان، روبروی بیمارستان یاس، کوچه ژاله ، پلاک 1 واحد 4

خط ویژه بدون کد و رایگان 

90001709

تلفن تماس

021-88904255

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بنیان نوین ارتباطات صدرا می باشد.